Filmteknisk utstyr

Mythen mek med Lars Bjarne har jobbet med et titalls spillefilmer og levert tjenester til flere hundre reklamefilmer. Det er spesialrigger for kamera og lys som har vært en del av vår spesialitet. Vi har etterhvert bygd opp en del utstyr til dette og vi lager også forskjellige løsninger ut fra de forskjellige behov. Kontakt…