Mekanisk verksted

Mythen mek. Verksted ble etablert av Bjarne Mythen i 1944, dette begynte med liten mekanisk bedrift som jobbet mye innen for papirindustrien og ellers mekaniske oppdrag på Lillehammer. Senere tok sønnen Asbjørn Mythen over og driver dette i dag samen med sin sønn Lars Bjarne Mythen. Vi selger i dag Telecrane. Vi inngikk et utviklings…

Filmteknisk utstyr

Mythen mek med Lars Bjarne har jobbet med et titalls spillefilmer og levert tjenester til flere hundre reklamefilmer. Det er spesialrigger for kamera og lys som har vært en del av vår spesialitet. Vi har etterhvert bygd opp en del utstyr til dette og vi lager også forskjellige løsninger ut fra de forskjellige behov. Kontakt…

Laseroppretting

Vi utfører kontroll og målinger av nye og brukte maskiner og utstyr. Det er av meget stor betydning at alle komponenter blir montert korrekt i forhold til hverandre. Akseloppretting Motorer  Gear Turbiner Pumper Remtransmisjoner – Vifter Geometriske målinger Måling av retthet Planhet Rettvinkelhet Paralellitet på fundamenter Maskinstativer Verktøymaskiner